ရှန်ဟိုင်းအရေပြားဆေးရုံ

အဆင့်- အဆင့် A ရုံးခန်းအဆောက်အအုံ

ပစ္စည်းဧရိယာ: 800 m²

ပစ္စည်းအမျိုးအစား- အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ အလင်းထိန်းချုပ်မှု၊ မီးခံနိုင်သောပစ္စည်း